Czy intercyza to dowód braku miłości? Czy warto podpisać?

Spread the love

Po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Jednym słowem, cały wasz dorobek po ślubie, wliczając w to również prezenty i obrączki ślubne, będzie stanowił waszą wspólną własność – poczynając od kompletu sztućców otrzymanego od dawno niewidzianej ciotki, na samochodzie kończąc. Jeżeli chcecie uniknąć takiego stanu rzeczy, musicie przed ślubem spisać intercyzę. Jest to umowa, na podstawie której przyszli małżonkowie uzgadniają, że po ślubie obowiązuje ich rozdzielność majątkowa. Jest ona zawsze sporządzona przez notariusza i wymaga zgody obu stron. Zaczyna obowiązywać dopiero w dniu ślubu, który jest warunkiem zawieszającym intercyzę, Innymi słowami – jeżeli nie dojdzie do ślubu, umowa intercyzy będzie nieważna.

Intercyzę warto podpisać, jeżeli jedno z małżonków zamierza podjąć się działalności gospodarczej. Bez podpisania takiego dokumentu mąż lub żona przedsiębiorcy narażeni są na możliwość uszczuplenia wspólnego majątku przez ewentualnych wierzycieli. Intercyza ma wówczas bardzo istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku nieregulowania zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Wówczas nie obowiązuje zasada nieograniczonej, wspólnej odpowiedzialności małżonków. W praktyce oznacza to, że nie można egzekwować długów firmy z wspólnego majątku małżonków bo takiego po prostu nie ma.

Nie warto podpisywać intercyzy jeżeli chcecie zaznaczyć, że samochód pana młodego czy mieszkanie panny młodej, które dostała od rodziców jest wyłącznie ich osobistą własnością. Jest to uregulowane prawnie – wszystko co kupione lub nabyte w inny sposób przed ślubem stanowi odrębny majątek małżonków.

Plusem intercyzy jest to, że w dowolny sposób możesz rozporządzać swoim majątkiem i nie odpowiadasz za ewentualne przyszłe długi małżonka. Nie musicie też walczyć przy rozwodzie o majątek, ponieważ intercyza jasno go rozgranicza.

Wadą jest jednak to, że nie będziecie mogli wspólnie rozliczać się z urzędem skarbowym. Jest to bardzo niekorzystne w sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia znacznie więcej niż drugie. Ponadto może być wam trudniej o zaciągnięcie kredytu ponieważ banki będą oceniać nie wspólną a twoją zdolność kredytową bądź współmałżonka.

Przed podjęciem takiej decyzji należy dokładnie zastanowić się przed wszystkimi za i przeciw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *